– Wayne Gretzky

” Yapmadığın​ ​atışların %100’ünü kaçırırsın. “

Mali Tatil ve Temmuz Ayı Beyanname Verme Süreleri Hk.

Mali Tatil ve Temmuz Ayı Beyanname Verme Süreleri Hk.

Vergi Sirküleri Tarih : 20.07.2016 No : 2016 / 019 KONU : Mali Tatil ve Temmuz Ayı Beyanname Verme Süreleri Hk. 5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun 2007 yılında yürürlüğe girmiş olup bu tarihten itibaren her yıl Temmuz ayının 1’inden 20’sine kadar...

KDV Borçlarına Taksit İmkanı Getirildi.

KDV Borçlarına Taksit İmkanı Getirildi.

Kamu alacaklarının daha etkin bir şekilde tahsil edilmesi amacıyla tecil ve taksitlendirme işlemlerinde uyulması gereken usul ve esaslar 2014/1 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesi ile açıklanmıştır. Bu genelge çerçevesinde çok zor durumda olunması halinde amme alacaklarının tecil edilebileceği belirtilmiş olup bu halin tespiti için bazı finansal oranlar dikkate alınmıştır. Aynı zamanda bu oranlar taksit sürelerinin tespitinde de kullanılmaktadır.

50’den Az Çalışanı Olan Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerleri İçin 		1 Temmuz 2016 İtibariyle Yükümlülüklerini Yerine Getirmesi Gerekmektedir.

50’den Az Çalışanı Olan Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerleri İçin 1 Temmuz 2016 İtibariyle Yükümlülüklerini Yerine Getirmesi Gerekmektedir.

Hızlı sanayileşme ve gelişen teknolojinin durdurulamaz seyri ile orantılı olarak çalışan kişilerin güvenliği ile ilgili bazı sorunlar da açığa çıkmıştır. Bu sebeple öngörülebilir risklere ilişkin tedbirlerin önceden alınarak çalışma alanlarının daha güvenli bir hale dönüştürme amacını hedef alan İş Sağlığı ve Güvenliği biliminin doğmasına ve hızla gelişmesine zemin sağlamıştır.

Yevmiye defteri kapanış tasdiki Hk.

Yevmiye defteri kapanış tasdiki Hk.

Yevmiye defteri kapanış onayı, izleyen hesap döneminin altıncı ayının sonuna kadar yaptırılmalıdır. Özel hesap dönemi öngörülmemişse, 2015 yılında kullanılan yevmiye defterinin kapanış onayının yaptırılabileceği son tarih: 30.06.2016′dır.

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunluluğu Beş Çalışana İndirilmiştir.

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunluluğu Beş Çalışana İndirilmiştir.

18.11.2008 tarihli ve 27058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik ile 01.01.2009 tarihinden itibaren işyerleri ve işletmelerinde İş Kanunu hükümlerinin uygulandığı işverenler ile üçüncü kişiler, Türkiye genelinde çalıştırdıkları isçi sayısının en az 10 olması halinde, çalıştırdıkları isçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemeleri gerektiği belirtilmiştir.

KDV Oranında Yapılan Değişiklik Hk.

KDV Oranında Yapılan Değişiklik Hk.

05 Mayıs 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/8705 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Katma Değer Vergisi oranlarını belirleyen 2007/13033 sayılı kararda değişiklik yapılarak Türk Gıda Kodeksine göre izin verilen katkı maddeli ekmeklerdeki KDV oranı %1’e indirilmiştir.

2016 Yılı Bağımsız Denetime Tabi Olmanın Yeni Kriterleri

2016 Yılı Bağımsız Denetime Tabi Olmanın Yeni Kriterleri

19.03.2016 tarih ve 29658 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/8549 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar ile bağımsız denetime tabi olmanın genel kriterleri yeniden belirlenmiş olup, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Asgari Ücret Artışı Nedeniyle İşverenlerin Ek Maliyetlerinin Hazine Tarafından Karşılanmasına İlişkin 6661 Sayılı Kanunla Yapılan Düzenleme Hk.

Asgari Ücret Artışı Nedeniyle İşverenlerin Ek Maliyetlerinin Hazine Tarafından Karşılanmasına İlişkin 6661 Sayılı Kanunla Yapılan Düzenleme Hk.

27.01.2016 tarih ve 29606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 17.maddesiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na Geçici 68.madde eklenerek hazine tarafından karşılanacak kısımla ilgili düzenleme yapılmıştır.