Kilavuz_icon_200-01

Vergi Sirküleri


Tarih : 20.07.2016
No : 2016 / 019
KONU : Mali Tatil ve Temmuz Ayı Beyanname Verme Süreleri Hk.


5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun 2007 yılında yürürlüğe girmiş olup bu tarihten itibaren her yıl Temmuz ayının 1’inden 20’sine kadar mali tatil olarak kabul edilmiştir. Mali Tatil ile birlikte bazı beyan, bildirim ve ödeme sürelerinde değişikliğe gidilmiştir.

27.01.2016 tarih ve 29606 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6661 sayılı kanun ile 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’un altıncı fıkrada yer alan “yedi gün” ibaresi “beş gün”, “yedinci günün” ibaresi “beşinci günün” şeklinde değiştirilmiştir.

Değişiklik öncesi Temmuz 27 tarihine kadar uzatılmış sayılan beyan süreleri yapılan son değişiklik ile 25 Temmuz 2016 tarihine kadar uzatılmıştır. Herhangi bir cezai müeyyide ile karşılaşmamak için beyan sürelerine dikkat edilmesi gerekmektedir.

Temmuz 2016 Dönemi için bazı beyan ve bildirim süreleri aşağıda yer almaktadır.

Beyanname Türü Beyan Tarihi Ödeme Tarihi
Haziran 2016 Dönemine Ait Damga Vergisi Beyannamesi  25.07.2016  26.07.2016
Haziran 2016 Dönemine Ait Muhtasar Beyannamesi  25.07.2016  26.07.2016
Haziran 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi Beyannamesi  25.07.2016  26.07.2016
Haziran 2016 Dönemi SGK Bildirgesi  25.07.2016 31.07.2016
 Haziran 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)  01.08.2016
Haziran 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)  01.08.2016

 

Faydalı olması dileği ile bilgilerinize sunulur.

KILAVUZ DENETİM
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

Sirkülerimiz genel bilgi vermek amacıyla paylaşılmaktadır, genel bilgi paylaşımı ile her hangi bir hizmet sunmak amaçlanmamıştır. Sirküler içeriğindeki bilgileri kullanmanız sizin sorumluluğunuzdadır. Detaylı incelememiz ve tavsiye raporumuz olmaksızın sadece sirkülerimizin kaynak olarak kullanılması ve bu kullanımdan ortaya çıkabilecek her türlü sorumluluk, risk ve zararlar tarafınıza ait olacaktır. Söz konusu kullanımdan dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarar ve cezai tazminattan müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz. 

PDF icon

Konu hakkında daha detaylı soru ve sorunlarınız için müşavirliğimize başvurabilirsiniz…

Bize Ulaşın