Kilavuz_icon_200-01

Vergi Sirküleri


Tarih : 27.06.2016
No : 2016 / 016
KONU : KDV Borçlarına Taksit İmkanı Getirildi.


Kamu alacaklarının daha etkin bir şekilde tahsil edilmesi amacıyla tecil ve taksitlendirme işlemlerinde uyulması gereken usul ve esaslar 2014/1 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesi ile açıklanmıştır. Bu genelge çerçevesinde çok zor durumda olunması halinde amme alacaklarının tecil edilebileceği belirtilmiş olup bu halin tespiti için bazı finansal oranlar dikkate alınmıştır. Aynı zamanda bu oranlar taksit sürelerinin tespitinde de kullanılmaktadır.

Mart 2014 döneminde yayımlanan bu genelge kapsamına bazı vergiler dahil edilmemekteydi. Bunlardan başlıcaları Katma Değer Vergisi, Geçici Vergi, Özel Tüketim Vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Özel İletişim Vergisi, Harçlar vb. olarak belirtilmiştir. Aynı zamanda bu vergi türleri için süre verilerek reddedilmesi de mümkün değildir.

20.06.2016 tarihli 2016/2 Seri No’lu Tahsilat İç Genelgesi ile ilgili mevzuat kapsamında belirlenen diğer şartların sağlanması koşuluyla, Katma Değer Vergisi borçlarına da  tecil ve taksitle ödeme imkanı getirilmiştir.

Katma Değer Vergisi Borcu olan mükellefler, bu borçlarını, diğer şartları da sağlamaları koşuluyla, müracaat tarihinden itibaren 6 ayı geçmeyecek şekilde azami 6 taksitte tecil ve taksitlendirme yaparak ödeyebilecektir.

Faydalı olması dileği ile bilgilerinize sunulur.

KILAVUZ DENETİM
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

Sirkülerimiz genel bilgi vermek amacıyla paylaşılmaktadır, genel bilgi paylaşımı ile her hangi bir hizmet sunmak amaçlanmamıştır. Sirküler içeriğindeki bilgileri kullanmanız sizin sorumluluğunuzdadır. Detaylı incelememiz ve tavsiye raporumuz olmaksızın sadece sirkülerimizin kaynak olarak kullanılması ve bu kullanımdan ortaya çıkabilecek her türlü sorumluluk, risk ve zararlar tarafınıza ait olacaktır. Söz konusu kullanımdan dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarar ve cezai tazminattan müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz. 

PDF icon

Konu hakkında daha detaylı soru ve sorunlarınız için müşavirliğimize başvurabilirsiniz...

Bize Ulaşın