Kilavuz_icon_200-01

Vergi Sirküleri


Tarih : 23.05.2016
No : 2016 / 012
KONU : Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler Hk.


21 Mayıs 2016 tarihli ve 29718 sayılı Resmi Gazete’de “6 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmış olup yapılan değişiklikler sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.

1) İthalat işlemlerinin gerçekleşmesindne sonra meydana gelen bedel azalmaları dolayısıyla kdv açısından herhangi bir düzeltme işlemi yapılmayacaktır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin Fazla veya Yersiz Ödenen Verginin İadesi başlıklı (I/C-1.1.2) bölümüne sekizinci paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“İndirim hakkına sahip mükelleflerin ithalat matrahında, ithalat işleminden sonra meydana gelen azalmalar (transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtıldığının tespit edildiği durumlar dâhil) nedeniyle fazla veya yersiz ödenen vergiler, bu mükellefler tarafından indirim hesaplarına alındığından iade edilmez. İthalat sırasında fazla veya yersiz ödenen bu vergiler ile ilgili olarak indirim hesaplarında herhangi bir düzeltme yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Bu uygulama yurtdışından temin edilen hizmetlere (gayri maddi hak ödemeleri dâhil) ilişkin sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödenen vergiler için de geçerlidir.”

2) Mücbir sebep kapsamındaki mükelleflerin mücbir sebep halinde bulunulan süre içerisinde kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarda tevkifat uygulanmayacaktır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin Kısmi Tevkifatın Mahiyeti ve Tevkifat Uygulayacak Alıcılar başlıklı (I/C-2.1.3.1) bölümünün sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“213 sayılı Kanuna göre, mücbir sebebin başladığı tarihten sona erdiği tarihe kadar geçen sürede, mücbir sebepten yararlanan mükelleflerin vergi ödevleri ertelenmektedir. Bu kapsamda beyanname verme yükümlülükleri ileri tarihe ertelenen mükelleflerin, mücbir sebep halinde bulunduğu süre içerisinde kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulanmaz.”

3) 5018 Sayılı Kanuna Ekli Cetveller Kapsamındaki Kuruluşlardan Alanlar Tarafından Yapılan Ağaç ve Orman Ürünlerinin Teslimlerde Tevkifat Uygulanmayacaktır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı başlıklı (I/C-2.1.3.3.6.1) bölümünün ikinci paragrafı değişitirilmiş olup, buna göre, ağaç ve orman ürünlerinin 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlardan alanlar tarafından yapılan teslimlerde tevkifat uygulanmayacaktır.

Buna göre yapılan teslim için tanzim edilen fatura üzerinde “Teslim edilen mal 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlardan temin edildiğinden/temin edilerek üretildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” açıklamasına ve söz konusu malların 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlardan alımına ilişkin fatura bilgilerine yer verilmesi gerekmektedir.

Faydalı olması dileği ile bilgilerinize sunulur.

KILAVUZ DENETİM
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

Sirkülerimiz genel bilgi vermek amacıyla paylaşılmaktadır, genel bilgi paylaşımı ile her hangi bir hizmet sunmak amaçlanmamıştır. Sirküler içeriğindeki bilgileri kullanmanız sizin sorumluluğunuzdadır. Detaylı incelememiz ve tavsiye raporumuz olmaksızın sadece sirkülerimizin kaynak olarak kullanılması ve bu kullanımdan ortaya çıkabilecek her türlü sorumluluk, risk ve zararlar tarafınıza ait olacaktır. Söz konusu kullanımdan dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarar ve cezai tazminattan müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz. 

PDF icon

Konu hakkında daha detaylı soru ve sorunlarınız için müşavirliğimize başvurabilirsiniz...

Bize Ulaşın