Kategori: Sirküler

KDV Borçlarına Taksit İmkanı Getirildi.

Kamu alacaklarının daha etkin bir şekilde tahsil edilmesi amacıyla tecil ve taksitlendirme işlemlerinde uyulması gereken usul ve esaslar 2014/1 Seri No.lu Tahsilat İç Genelgesi ile açıklanmıştır. Bu genelge çerçevesinde çok zor durumda olunması halinde amme alacaklarının tecil edilebileceği belirtilmiş olup bu halin tespiti için bazı finansal oranlar dikkate alınmıştır. Aynı zamanda bu oranlar taksit sürelerinin tespitinde de kullanılmaktadır.

Devamını Oku

50’den Az Çalışanı Olan Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerleri İçin 1 Temmuz 2016 İtibariyle Yükümlülüklerini Yerine Getirmesi Gerekmektedir.

Hızlı sanayileşme ve gelişen teknolojinin durdurulamaz seyri ile orantılı olarak çalışan kişilerin güvenliği ile ilgili bazı sorunlar da açığa çıkmıştır. Bu sebeple öngörülebilir risklere ilişkin tedbirlerin önceden alınarak çalışma alanlarının daha güvenli bir hale dönüştürme amacını hedef alan İş Sağlığı ve Güvenliği biliminin doğmasına ve hızla gelişmesine zemin sağlamıştır.

Devamını Oku

Yevmiye defteri kapanış tasdiki Hk.

Yevmiye defteri kapanış onayı, izleyen hesap döneminin altıncı ayının sonuna kadar yaptırılmalıdır. Özel hesap dönemi öngörülmemişse, 2015 yılında kullanılan yevmiye defterinin kapanış onayının yaptırılabileceği son tarih: 30.06.2016′dır.

Devamını Oku

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunluluğu Beş Çalışana İndirilmiştir.

18.11.2008 tarihli ve 27058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik ile 01.01.2009 tarihinden itibaren işyerleri ve işletmelerinde İş Kanunu hükümlerinin uygulandığı işverenler ile üçüncü kişiler, Türkiye genelinde çalıştırdıkları isçi sayısının en az 10 olması halinde, çalıştırdıkları isçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanunî kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar aracılığıyla ödemeleri gerektiği belirtilmiştir.

Devamını Oku

KDV Oranında Yapılan Değişiklik Hk.

05 Mayıs 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/8705 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Katma Değer Vergisi oranlarını belirleyen 2007/13033 sayılı kararda değişiklik yapılarak Türk Gıda Kodeksine göre izin verilen katkı maddeli ekmeklerdeki KDV oranı %1’e indirilmiştir.

Devamını Oku

2016 Yılı Bağımsız Denetime Tabi Olmanın Yeni Kriterleri

19.03.2016 tarih ve 29658 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/8549 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar ile bağımsız denetime tabi olmanın genel kriterleri yeniden belirlenmiş olup, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Devamını Oku
Loading