Kilavuz_icon_200-01

Vergi Sirküleri


Tarih : 11.02.2016
No : 2016 / 006
KONU : 6663 Sayılı Kanun İle İlgili Yapılan Düzenlemeler Hk.


10 Şubat 2016 tarih ve 29620 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6663 Sayılı Kanun’da yer alan vergi ile ilgili düzenlemelere ilişkin ana başlıklar aşağıda kısaca açıklanmıştır.

1. Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Düzenlemeler

• Genç girişimcilerde kazanç istisnası

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mülga mükerrer 20. maddesinde yapılan düzenleme ile genç girişimcilere Kazanç istisnası getirilmiştir.

Yapılan düzenleme ile ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 29 yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirası’na kadar olan kısmı maddede belirtilen şartların mevcut olması halinde gelir vergisinden müstesna tutulmaktadır.

• Basit usule tabi esnafa kazanç indirimi

Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. maddesine eklenen bent ile ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerin ticari kazançlarının 8.000 liralık kısmı üzerinden gelir vergisinden indirimi sağlanmıştır.

2. KDV Kanununda Yapılan Düzenleme

3065 sayılı KDV Kanunu’nun 13. maddesine eklenen (ı) bendi ile, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ve gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimi ile fenni karma yemler ve hayvan yemi olarak kullanılan bazı ürünlerin teslimi KDV’den istisna edilmiştir. İstisna uygulaması 10.02.2016 itibariyle yürürlüğe girmiştir.

3. Harçlar Kanununda Yapılan Düzenleme

492 sayılı Harçlar Kanununun 85 inci maddesine eklenen (h) bendi ile öğrenim gören 25 yaşını doldurmamış gençlere verilecek pasaportlardan harç alınmamasına yönelik düzenleme yapılmıştır.
Faydalı olması dileği ile bilgilerinize sunulur.

KILAVUZ DENETİM
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

Sirkülerimiz genel bilgi vermek amacıyla paylaşılmaktadır, genel bilgi paylaşımı ile her hangi bir hizmet sunmak amaçlanmamıştır. Sirküler içeriğindeki bilgileri kullanmanız sizin sorumluluğunuzdadır. Detaylı incelememiz ve tavsiye raporumuz olmaksızın sadece sirkülerimizin kaynak olarak kullanılması ve bu kullanımdan ortaya çıkabilecek her türlü sorumluluk, risk ve zararlar tarafınıza ait olacaktır. Söz konusu kullanımdan dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarar ve cezai tazminattan müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz. 

PDF icon

Konu hakkında daha detaylı soru ve sorunlarınız için müşavirliğimize başvurabilirsiniz...

Bize Ulaşın