Kilavuz_icon_200-01

Vergi Sirküleri


Tarih : 20.03.2016
No : 2016 / 007
KONU : 2016 Yılı Bağımsız Denetime Tabi Olmanın Yeni Kriterleri


19.03.2016 tarih ve 29658 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/8549 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar ile bağımsız denetime tabi olmanın genel kriterleri yeniden belirlenmiş olup, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Bilanço Aktif Toplamı 40.000.000 TL ve üzeri
Net Satış Hasılatı 80.000.000 TL ve üzeri
Çalışan Sayısı 200 ve üzeri

Bu karar 01.01.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

  • 2016 hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız denetime tabi olup/olmadığının belirlenmesinde 01.01.2016 tarihinden önce sona eren son iki hesap dönemine ait bilanço (31.12.2014 ve 31.12.2015 tarihli bilançolar) ve gelir tablosu kullanılacaktır. Son iki hesap döneminde yeni belirlenen üç kriterden her hangi ikisini üst üste sağlayanlar 2016 hesap dönemi için bağımsız denetime tabi olacaklardır. Birbirini takip eden dönemlerde sağlanan iki kriterin aynı kriterler olması şart değildir.
  • Aktif toplamı, yıllık net satış hasılatı ve çalışan sayısının nasıl hesaplanacağı Kamu Gözetimi Kurumu tarafından yayımlanan “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul ve Esaslar”da açıklanmıştır.
  • Denetime tabi şirketler, 7. madde çerçevesinde tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte, bir hesap döneminde 5 inci maddede belirtilen ölçütlerden en az ikisinin sınırlarının yüzde yirmi veya daha fazla altında kalması durumunda, müteakip hesap döneminden itibaren denetim kapsamından çıkar.

Bağımsız Denetçinin Seçilmesi

Denetçinin şirket genel kurulunca seçilmesi gerekir. Denetçinin her faaliyet dönemi için ve görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır. Seçimden sonra yönetim kurulu, denetleme görevinin hangi denetçiye verildiğini tescil ettirmek ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirmek zorundadır. (6102 sayılı TTK, Md.399/1)

Faydalı olması dileği ile bilgilerinize sunulur.

KILAVUZ DENETİM
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

Sirkülerimiz genel bilgi vermek amacıyla paylaşılmaktadır, genel bilgi paylaşımı ile her hangi bir hizmet sunmak amaçlanmamıştır. Sirküler içeriğindeki bilgileri kullanmanız sizin sorumluluğunuzdadır. Detaylı incelememiz ve tavsiye raporumuz olmaksızın sadece sirkülerimizin kaynak olarak kullanılması ve bu kullanımdan ortaya çıkabilecek her türlü sorumluluk, risk ve zararlar tarafınıza ait olacaktır. Söz konusu kullanımdan dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarar ve cezai tazminattan müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz. 

PDF icon

Konu hakkında daha detaylı soru ve sorunlarınız için müşavirliğimize başvurabilirsiniz...

Bize Ulaşın