Kilavuz_icon_200-01

Vergi Sirküleri


Tarih : 24.01.2016
No : 2016 / 004
KONU : Gelir ve Kurumlar Vergisi İade Taleplerinde Bazı Bilgi ve Belgelerin Elektronik Ortamda Gönderilmesi Hk.


22.01.2016 tarih ve 99 numaralı Gelir Vergisi Sirküleri ile Gelir ve Kurumlar vergisine yönelik iade taleplerinde, mükelleflerin elektronik ortamda gönderecekleri bilgi ve belgeler esas alınarak, Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Gelir ve Kurumlar Vergisi Standart İade Sisteminin (GEKSİS) kullanılmasına ilişkin açıklamalar yayımlanmıştır.

Bu itibarla, Gelir ve Kurumlar vergisi mükellefleri 2015 ve izleyen vergilendirme dönemlerine yönelik iade taleplerini ilgili sistem üzerinden yapacaklardır.

99 No’lu Gelir Vergisi Sirküleri özet açıklamaları aşağıda yer almaktadır.

Kapsam

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun;

 • Mükerrer 120 nci maddesi kapsamında iadesi gereken geçici vergilerden ve
 • 121 inci maddesi kapsamında, Kanunun 94. ve geçici 67. maddeleri uyarınca tevkif edilmiş vergilerden kaynaklanan gelir vergisi iade talepleri ile

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun;

 • 32. maddesi kapsamında Gelir Vergisi Kanununun ilgili hükümlerine göre ödenen geçici vergilere ilişkin iade taleplerinde ve
 • 34 üncü maddesi kapsamında Kanunun 15 ve 30 uncu maddeleri ile Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi uyarınca tevkif edilmiş vergilerden kaynaklanan kurumlar vergisi iade taleplerinde,

Maliye Bakanlığı tarafından gerekli görülen bilgi ve belgeler elektronik ortamda alınacaktır.

 • Diğer Hususlar
  İade talebine ilişkin olarak elektronik ortamda alınması uygun görülen liste ve/veya tablolar dışında kalan diğer belgelerin önceden olduğu gibi vergi dairesine intikal ettirilmesi gerekmektedir.
 • Vergi daireleri mükelleflerin iade taleplerini, sistem tarafından üretilecek Gelir ve Kurumlar Vergisi İadesi Kontrol Raporu çerçevesinde değerlendirerek ilgili Gelir Vergisi Genel Tebliğlerinde ve Sirkülerlerinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde sonuçlandıracaktır.
 • Mükelleflerin iade taleplerinin, 252 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen esas ve süreler itibarıyla geçerlilik kazanacağı tabiidir.
 • Mükellefler talep ettikleri iadenin konusuna ve beyan ettikleri kazanç türlerine göre Maliye Bakanlığının uygun göreceği liste ve tabloları aşağıdaki esaslara uygun olarak elektronik ortamda göndereceklerdir:
  • Her bir tevsik edici belge, fatura düzenleme limitinin altında kalsa dahi, bu liste ve tablolara ayrı ayrı girilecektir.
  • Aynı mükelleften yapılan alımlar, bu liste ve tablolara belge bazında ayrı ayrı girilecektir.
 • Liste ve tabloların doldurulmasında uyulacak kurallara internet vergi dairesinden ulaşılması mümkündür.
 • Elektronik ortamda alınan belgelerin ayrıca kâğıt ortamında verilmesine gerek bulunmamaktadır.

Faydalı olması dileği ile bilgilerinize sunulur.

KILAVUZ DENETİM
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

Sirkülerimiz genel bilgi vermek amacıyla paylaşılmaktadır, genel bilgi paylaşımı ile her hangi bir hizmet sunmak amaçlanmamıştır. Sirküler içeriğindeki bilgileri kullanmanız sizin sorumluluğunuzdadır. Detaylı incelememiz ve tavsiye raporumuz olmaksızın sadece sirkülerimizin kaynak olarak kullanılması ve bu kullanımdan ortaya çıkabilecek her türlü sorumluluk, risk ve zararlar tarafınıza ait olacaktır. Söz konusu kullanımdan dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarar ve cezai tazminattan müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz. 

PDF icon

Konu hakkında daha detaylı soru ve sorunlarınız için müşavirliğimize başvurabilirsiniz...

Bize Ulaşın