Kilavuz_icon_200-01

Vergi Sirküleri


Tarih : 05.01.2016
No : 2016 / 001
KONU : 01.01.2016 Tarihinden İtibaren Değişen KDV Oranları Hk.


01.01.2016 tarih ve 29580 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2015/8353 No.lu Bakanlar Kurulu Kararı ile 01.01.2016 tarihinden geçerli olmak üzere bazı malların tesliminde  uygulanacak KDV oranlarında değişiklik yapılmıştır.

%8 KDV oranı uygulanan (II) sayılı listenin 23. Maddesi yürürlükten kaldırılmış olup, kapsamında yapılan bazı değişiklikler ile %1 KDV oranına tabi olan malları belirten (I) Sayılı listenin 19. Maddesi olarak aşağıdaki ifade eklenmiştir.

19- Küspe (21/12/2015 tarihli ve 2015/8320 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin 2303.10 pozisyonunda yer alan nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile 2303.30.00.00.00 pozisyonunda yer alan biracılık ve damıtık içki sanayinin posa ve artıkları hariç), tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapiyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler (kedi-köpek mamaları hariç), saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanları dahil), Aynı kararname ile (I) Sayılı Listeye aşağıdaki madde eklenmiştir.

20- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ile gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimi.” (I) Sayılı Listenin 19 ve 20 maddelerinde belirtilen mallar için, 01.01.2016 tarihinden itibaren %1 KDV oranı uygulanacaktır.

İlgili Bakanlar Kurulu Kararı’nın tam metnine ulaşmak için tıklayınız.
Faydalı olması dileği ile bilgilerinize sunulur.

KILAVUZ DENETİM
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

Sirkülerimiz genel bilgi vermek amacıyla paylaşılmaktadır, genel bilgi paylaşımı ile her hangi bir hizmet sunmak amaçlanmamıştır. Sirküler içeriğindeki bilgileri kullanmanız sizin sorumluluğunuzdadır. Detaylı incelememiz ve tavsiye raporumuz olmaksızın sadece sirkülerimizin kaynak olarak kullanılması ve bu kullanımdan ortaya çıkabilecek her türlü sorumluluk, risk ve zararlar tarafınıza ait olacaktır. Söz konusu kullanımdan dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarar ve cezai tazminattan müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

PDF icon

Konu hakkında daha detaylı soru ve sorunlarınız için müşavirliğimize başvurabilirsiniz...

Bize Ulaşın