Kilavuz_icon_200-01

Vergi Sirküleri


Tarih : 05.01.2016
No : 2016 / 002
KONU : 01.01.2016-30.06.2016 Tarihleri Arası Geçerli Çocuk Zammı Tutarları ve Kıdem Tazminatı Tavanı


01.01.2016-30.06.2016 döneminde geçerli çocuk zammı ve kıdem tazminatı tutarlarının belirlenmesinde dikkate alınacak katsayılar, T.C. Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 04.01.2016 tarih 27998389-010-06-02-82 sayılı, Mali ve Sosyal Haklar
konulu Genelge’sinde belirlenmiş olup, katsayılar aşağıdaki gibidir;

  • Aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde aylık katsayı (0,088817)
  • Taban aylığı katsayısı (1,390277),
  • Yan ödeme katsayısı (0,028165)

Bu katsayılara göre belirlenen çocuk zammı tutarları ve kıdem tazminatı tavanına ilişkin tutarlar aşağıda gösterilmiştir.

Çocuk Zammı
G.V.K’nun 25/4. maddesine göre, hizmet erbabına ödenecek çocuk zamları, Devletçe verilen
miktarları aşmamak kaydı ile gelir vergisinden müstesnadır. Bu tutarlar;

Yaş                                                                                             Tutar
0-6 yaş arası her çocuk için (500 x 0,088817)               44,41
7 Yaş ve büyük çocuklar için (250 x 0, 088817)            22,20

olarak uygulanacak olup, istisna kapsamında çocuk sınırlaması yoktur.

Kıdem Tazminatı Tavanı
Kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş akdi sona erenlere her bir hizmet yılı için (ve yıl kesri için kıst esasta) verilebilecek en yüksek kıdem tazminatı tutarı 01.01.2016– 30.06.2016 dönemi için 4.092,53 TL’dır.

Genelge’nin tam metnine ulaşmak için tıklayınız.

Faydalı olması dileği ile bilgilerinize sunulur

KILAVUZ DENETİM
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

Sirkülerimiz genel bilgi vermek amacıyla paylaşılmaktadır, genel bilgi paylaşımı ile her hangi bir hizmet sunmak amaçlanmamıştır. Sirküler içeriğindeki bilgileri kullanmanız sizin sorumluluğunuzdadır. Detaylı incelememiz ve tavsiye raporumuz olmaksızın sadece sirkülerimizin kaynak olarak kullanılması ve bu kullanımdan ortaya çıkabilecek her türlü sorumluluk, risk ve zararlar tarafınıza ait olacaktır. Söz konusu kullanımdan dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarar ve cezai tazminattan müşavirliğimiz sorumlu tutulamaz.

PDF icon

Konu hakkında daha detaylı soru ve sorunlarınız için müşavirliğimize başvurabilirsiniz...

Bize Ulaşın